بازنشانی گذرواژه

  • واحد پول

ثبت نام املاک
نتایج جستجوی شما

اجاره ویلا در بلوارمرزداران خ سپهر

(1)
,
لواسان, سعادت آباد
|
اطاق مشترک
|
دفتر کار
2 نفرات |1 اتاق خواب|1 حمام
بررسی در دسترس بودن

Property Description

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توضیحات بیشتر
Property Price
اجاره هر شب: USD 1.000
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته): USD 20
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه): USD 15
قیمت هر تعطیلات آخر هفته (یکشنبه و شنبه) : USD 2.000
دوره زمانی
اجاره هر شب
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
حداقل رزرو شب های اقامت
قیمت اضافی برای هر مهمان
قیمت تعطیلات آخر هفته
رزرو فقط با شروع می شود
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
از ۱۹-۱۲-۱۳۹۷ تا ۱۹-۱۲-۱۳۹۷
USD 2.200
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ تا ۲۱-۱۲-۱۳۹۷
USD 3.200
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۲۲-۱۲-۱۳۹۷ تا ۲۲-۱۲-۱۳۹۷
USD 2.000
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۲۳-۱۲-۱۳۹۷ تا ۲۳-۱۲-۱۳۹۷
-
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ تا ۲۹-۱۲-۱۳۹۷
USD 2.500
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۰۱-۰۱-۱۳۹۸ تا ۰۱-۰۱-۱۳۹۸
USD 400
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۰۶-۰۱-۱۳۹۸ تا ۰۶-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.000
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۰-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۰-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۱-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۱-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۲-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۲-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۳-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۳-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۴-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۴-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۱۵-۰۱-۱۳۹۸ تا ۱۵-۰۱-۱۳۹۸
USD 3.250
-
-
1
-
-
همه
همه
از ۲۶-۰۱-۱۳۹۸ تا ۲۶-۰۱-۱۳۹۸
USD 50.000
-
-
1
-
-
همه
همه
دوره زمانی
از ۱۹-۱۲-۱۳۹۷ تا 19-03-09
اجاره هر شب
USD 2.200
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ تا 19-03-11
اجاره هر شب
USD 3.200
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۲-۱۲-۱۳۹۷ تا 19-03-12
اجاره هر شب
USD 2.000
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۳-۱۲-۱۳۹۷ تا 19-03-13
اجاره هر شب
-
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ تا 19-03-19
اجاره هر شب
USD 2.500
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۱-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-03-20
اجاره هر شب
USD 400
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۶-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-03-25
اجاره هر شب
USD 3.000
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۰-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-03-29
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۱-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-03-30
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۲-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-03-31
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۳-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-04-01
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۴-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-04-02
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۵-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-04-03
اجاره هر شب
USD 3.250
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۲۶-۰۱-۱۳۹۸ تا 19-04-14
اجاره هر شب
USD 50.000
قیمت هر شب (بیشتر از یک هفته)
-
اجاره هر شب (بیشتر از یکماه)
-
حداقل رزرو شب های اقامت
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
-
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
Property Address
نشانی: Warwick Avenue
شهر:
شهرستان: Maryland
استان: MD
کد پستی: 60714
کشور: ایالات متحده
Property Details
شناسه اموال: 145
متراژ ملک: 500 ft2
اطاق ها: 1
اطاق خواب: 1
تعداد سرویس بهداشتی: 1
Check-in Hour: After 12 PM
Check-Out Hour: Before 11 AM
Late Check-in: Before 11 PM
Optional Services: kitchen fully equipped.
Outdoor Facilities: restaurant, bar, park.
Extra People: no extra bed available.
Cancellation: free of charge.
Property Features
Kitchen
Internet
Smoking Allowed
TV
Wheelchair Accessible
Elevator in Building
Indoor Fireplace
Heating
Essentials
Doorman
Pool
Washer
Hot Tub
Dryer
Gym
Free Parking on Premises
Wireless Internet
Pets Allowed
Family/Kid Friendly
Suitable for Events
Non Smoking
Phone (booth/lines)
Projector(s)
Bar / Restaurant
Air Conditioner
Scanner / Printer
Fax

دسترسی

خرداد 1398
ش ی د س چ پ ج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
تیر 1398
ش ی د س چ پ ج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
گذشته
امروز
رزرو

1 Review
دقت
ارتباطات
پاکیزگی
محل
زمان ورود
ارزش

amberdemo
نوشته شده در 27 آبان 1394
( 5 از 5)
The room was very comfortable, the shower pressure and heat was perfect, the bathroom very clean. The view from their back deck was the highlight for us- and they were very kind to share the view! We enjoyed some wine and Turkish sweets on the deck for our last night. Additionally, the neighborhood is perfect!! Every corner there is a bar or restaurant or someone squeezing fresh juice for you. I would highly recommend this place!

روی نقشه

USD 1.000 در هر شب

انجام رزرو

مورد علاقه
ارتباط با مالک
اشتراک گذاری
ارتباط با مالک
  • جستجوی پیشرفته

  • بازنشانی گذرواژه

x